Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Flen

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2019-2022

Johan Hallinder   (Gruppledare)
Rickard Brännman   ledamot
Göte Nilsson   ledamot
Anders Brännman   ledamot
Christine Hallinder   ledamot
Sven Bager   ledamot
Torgny Lindgren   ledamot
Guy Johansson   ledamot
Sara Johansson   ledamot
Rogert Karlsson   ersättare
Watson George   ersättare
Göran Lennman   ersättare
Lasse Verhoczki   ersättare
Jimmy Johansson   ersättare

Kommunföreningsstyrelse 2018

Christine Hallinder – Ordförande
Göte Nilsson – Vice ordförande
Johan Hallinder – Andre vice ordförande
Anders Brännman – Ledamot
Torgny Lindgren – Ledamot
Sven Bager – Ledamot
Rickard Brännman – Ledamot
Guy Johansson – Suppleant
Watson George – Suppleant

Valberedning 2018

Rogert Karlsson
Sara Johansson
Linda Hefvelin