Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Flen

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2019-2022

Christine Hallinder   (Gruppledare)
Rickard Brännman   ledamot
Göte Nilsson   ledamot
Anders Brännman   ledamot
Johan Hallinder   ledamot
Sven Bager   ledamot
Torgny Lindgren   ledamot
Guy Johansson   ledamot
Sara Johansson   ledamot
Rogert Karlsson   ersättare
Watson George   ersättare
Göran Lennman   ersättare
Lasse Verhoczki   ersättare
Jimmy Johansson   ersättare

Kommunföreningsstyrelse 2019

Christine Hallinder – Ordförande
Sara Johansson – Vice ordförande
Johan Hallinder – Andre vice ordförande
Watson George – Ledamot
Anders Brännman – Ledamot
Göte Nilsson – Ledamot
Sven Bager – Ledamot
Torgny Lindgren – Suppleant
Göran Lennman – Suppleant

Valberedning 2019

Malin K
Thomas H
Jimmy J
Sandra G