Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Flen

Våra företrädare

SD Flens kommunfullmäktigegrupp mandatperioden 2014-2018

Göte Nilsson (Gruppledare)         gote.nilsson@sd.se

Ursula Wandelt                               ursula.wandelt@sd.se

Jonas Lundberg                              jonas.lundberg@sd.se

Guy Johansson                                guy.johansson@sd.se

Sven Bager                                       sven.bager@sd.se

Rogert Karlsson                              rogert.karlsson@sd.se

Anders Brännman                         anders.brannman@sd.se

Sebastian Nilsson                         sebastian.nilsson@sd.se

 

Kommunföreningsstyrelse 2018

Christine Hallinder – Ordförande

Göte Nilsson – Vice ordförande

Johan Hallinder – Andre vice ordförande

Anders Brännman – Ledamot

Torgny Lindgren – Ledamot

Sven Bager – Ledamot

Rickard Brännman – Ledamot

Guy Johansson – Suppleant

Watson George – Suppleant


Valberedning 2018

Rogert Karlsson

Sara Johansson

Linda Hefvelin