Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Flen

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2019-2022

Christine Hallinder   (Gruppledare)
Johan Hallinder   ledamot
Göte Nilsson   ledamot
Anders Brännman   ledamot
Sven Bager   ledamot
Torgny Lindgren   ledamot
Guy Johansson   ledamot
Sara Johansson   ledamot
Watson George   ledamot
Göran Lennman   ersättare
Lasse Verhoczki   ersättare
Ursula Wandeldt   ersättare

Kommunföreningsstyrelse 2020

Christine Hallinder – Ordförande
Sara Johansson – Vice ordförande
Johan Hallinder – Andre vice ordförande
Anders Brännman – Ledamot
Watson George – Ledamot
Sven Bager – Ledamot
Göte Nilsson – Ledamot
(vakant) – Ledamot
Göran Lennman – Suppleant
Sandra Gustafsson – Suppleant

Valberedning 2020

Malin K
Jimmy J
Christer A