Sverigedemokraterna i Flen | Sida 9

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Flen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.
BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK.

Christine Hallinder, Ordförande och gruppledare

Kontaktuppgifter:
e-post: flen@sd.se

Post:
Sverigedemokraterna Flen
c/o Hallinder
Hyltinge Ängstugan
649 91 Sparreholm

Telefon: 070-211 00 68

Press hänvisas till Christine Hallinder
070-211 00 68   christine.hallinder@sd.se

 

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-30 98 42
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • Bygglovet lästen

  Av riken.bergman den 6 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna som enda parti yrkade avslag på att ge bygglov till nya gymnasieskolan i lästen.
  Övriga ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden yrkade bifall, och en del reserverade sig även mot sitt yrkande?! Mycket märklig förfarande!

 • Mångkulturellt bokslut

  Av riken.bergman den 6 mars, 2015
  0

   

  Motion

  Mångkulturellt bokslut
  I många kommuner har befolkningen fördubblats på grund av riksdagens och regeringens ansvarslösa massinvandringspolitik under de senaste åren.

  Detta har skapat och skapar stora problem för främst små kommuner som exempelvis Flens kommun.

  Den utan jämförelse största asyl gruppen kommer från utomeuropeiska länder där religion och kultur avsevärt avviker från våra traditioner, seder och bruk.

  Detta medför oundvikligen mycket stora kostnader för samhället i form av undervisningsinsatser, tandvård, läkarvård, försörjningsstöd och miljöpåverkan. Dessutom måste kommunen anställa medarbetare som har som huvudsaklig arbetsuppgift att arbeta med asylsökande och ensamkommande barn.

  Vi vill därför införa ett mångkulturellt bokslut där massinvandringens och den så kallade integrationspolitikens kostnader redovisas.

  Det räcker inte med att Flens kommun får kostnadstäckning. Det är skattepengar hur man än ser på saken. Alla kostnader skall redovisas för att arbetande skattebetalare och pensionärer ska kunna få en uppfattning om kostnaderna för massinvandringen till Flens kommun.

  Hur många arbetstimmar per år förbrukas i kommunen för att kunna tillfredsställa lagstiftarnas krav? Sedan tillkommer kostnader för bostäder, polis mm

  Sverigedemokraterna i Flen yrkar därför:

  Att  Flens kommun inför ett årligt mångkulturellt bokslut för att ha bra översikt.

  För Sverigedemokraterna Flen

  Göte Nilsson

  Riken Bergman

 • Under generaldirektör Anders Danielssons tid på Migrationsverket har flyktinginvandringen mångdubblats.

  Av riken.bergman den 4 mars, 2015
  0

  I Sydsvenskan radas mängder av siffror upp, siffror som gör en mörkrädd.

   

  Siffrorna visar hur totalt förändrat det svenska samhället redan har blivit utan att Svenska folket har haft något att säga till om. Att medborgare får gå och rösta vart fjärde år räknas inte som att de gett politikerna rätten att med deras skattepengar helt förändra landet och folkets levnadsvillkor och den välfärd de och deras föräldrar och far- och morföräldrar byggt upp.
  Skolan, arbeten, bostäder och sjukvård mm allt blir påverkat av det faktum att ett samhälle inte kan lyfta en sån kraftig ökning av invånare.

  Sunda förnuftet borde ha sagt ifrån för de styrande för länge sen. Och sen ska det vara så att skolan, arbeten, bostäder och sjukvård mm ska vara det som avgör om vi kan fortsätta på samma bana. Mängden med de som mår psykiskt dåligt ökar, sjuka får vänta på operation länge, vårdplatserna är för få, föräldrar stressar istället för att fokusera på sina barn, pensionärer har löjligt låg pension, många har inte råd att laga sina tänder, i skolan ökar mobbning, arbetsmarknaden är dålig, bostadsmarknaden är dålig osv osv.
  Ett skattetryck av världsklass, borde också innebära en skola, sjukvård och trygghet av världsklass. Detta gäller inte för Sverige idag.

  Att hjälpa människor är ett nödvändigt måste, men att göra det i den utsträckningen för de som lyckas ta sig till ”livbåten” Sverige flera hundratals mil bort är så orimligt att man förundras.
  Har alla för det första råd att ta hjälp av smugglare och hur säkert är det?
  Vill alla lämna det land där de växt upp? Kan faktiskt vara så att de vill vara kvar om än i närområdet för att sen efter oroligheter/krig mm återvända och bygga landet igen. För vem skall annars lyfta landet igen?
  Sen är det faktiskt så att hjälp i närområdet är det sätt där vi kan hjälpa mängder fler behövande människor och de som verkligen behöver vår hjälp får det.

   

  Läs hela artikeln från sydsvenskan här;

   

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/vantetiderna-okar-for-60-000-pa-asylboenden/

 • Flyktingar har stora problem att komma in på den svenska arbetsmarknaden, visar en unik kartläggning som DN gjort.

  Av riken.bergman den 4 mars, 2015
  0

  Ett av de övergripande målen med svensk integrationspolitik har under lång tid varit att så snabbt som möjligt få in människor på arbetsmarknaden. Dagens Nyheter kan i dag presentera en unik genomgång som visar att flyktingar har stora svårigheter att klara en egen försörjning.

  För drygt tio år sedan – år 2004 – fick 24.567 personer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Med hjälp av datakörningar har DN granskat hur det har gått för samtliga av dem att etablera sig i Sverige.

   

  Läs artikeln här;

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-ar-senare-har-varannan-mindre-an-13-000-i-manaden-1/