Sverigedemokraterna i Flen | Sida 11

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Flen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.
BESÖK OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK.

Christine Hallinder, Ordförande och gruppledare

Kontaktuppgifter:
e-post: flen@sd.se

Post:
Sverigedemokraterna Flen
c/o Hallinder
Hyltinge Ängstugan
649 91 Sparreholm

Telefon: 070-211 00 68

Press hänvisas till Christine Hallinder
070-211 00 68   christine.hallinder@sd.se

 

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-30 98 42
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • Debatt Prins Wilhelms Gymnasiets skoldebatt

  Av riken.bergman den 5 september, 2014
  0

   

   

  Då var årets debatt på prins Wilhelms gymnasium avklarad. Dagen förflöt bra trots att det framkommit hot mot oss i och med vår närvaro. Mycket trevliga elever i det stora hela som skötte sig väldigt bra. Det mest anmärkningsvärda är faktiskt vissa lärare som inte ens försöker dölja sitt förakt gentemot oss. Genant kan tyckas då en av avsikterna med det hela är att låta eleverna bilda sig sin egen politiska uppfattning.   När en fråga diskuterades kom vi in på statliga bidrag för olika religösa ändamål, och vart vi stod i frågan. Bl.a moskéer och muslimer (en elev som lyfte frågan) Då sa lärarinnan rakt ut att det var lögn, staten finansierade inget sånt. Moskéer och dess aktiviter finansierades av medlemmarnas egna insamlade pengar, inga statliga bidrag. Inte för att det är relevant för debatten men att ljuga så uppenbart högt för hela klassen, endast med syfte att misskreditera oss, är inte ok.   En källa;

  http://www.sst.a.se/bidrag/utbetaladebidrag/utbetaldastatsbidrag2013.4.38228ad4143b351109715bb5.html

   

   

   

   

 • Valfilmen

  Av riken.bergman den 5 september, 2014
  0

 • Ett besök

  Av riken.bergman den 13 augusti, 2014
  0

  Namnlös

 • Kf protokoll 2013-12-12

  Av riken.bergman den 9 april, 2014
  0

   

  Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-12

   

  Hela protokollet finns på;  www.flen.se/ Start / Politik & påverkan / Kallelser och protokoll / År 2013

   

  Yrkanden: Lägg ner högstadiet i Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm, utred nedläggning i Mellösa. Följande personer talade för en nedläggning:

  Kristina Jävergren (S),

  Katarina Lagerstedt (M),

  Roger Tiefensee (C),

  Lotta Jonsson (C),

  Inger Andersson (V),

  Anna Jernemalm (KD),

  Lars Falk (A2),

  Ann-Charlotte Munter (S),

  Robert Nordgren (MP),

  Jan Andersson (FP),

  Sirkka Mäenpää (M),

  Daniel Danon (S),

  Jan-Erik Larsson (S),

  Monica Andersson (A2)

  Annika Jennersjö (KD)

  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är nedläggning av skolorna.

  Således lägg ner högstadieskolorna

  Lennart Hagelberg (A2), Lena Hagelberg (A2),  Sven Bager (SD) yrkar avslag på förslaget.

   

  Sven Bager (SD) yrkar vidare att landsbygdskolor och högstadium på mindre orter ska värnas samt att en ny utredning om förskole- och skolstruktur skall utföras.

   

  Jan-Erik Larsson (S) och Kristina Jävergren (S) yrkar avslag på Sven Bagers (SD) yrkande…………………………..

   

  Vid ställd proposition på Sven Bagers (SD) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.

   

  Reservationer Sven Bager (SD) och Bengt Nilsson (O) reserverar sig till förmån för Sven Bagers (SD) yrkande.

  Alltså majoriteten lägger ner skolorna mot

  Sverigedemokraternas vilja!

 • Skolorna!

  Av riken.bergman den 7 april, 2014
  0

  Skolfrågan!

   

  Barnen skall stå i centrum för varje beslut rörande skolan!

  Sverigedemokraterna skall arbeta för att varje tätort som Bettna, Sparreholm, Mellösa, Malmköping och Hälleforsnäs har skolor på alla stadier som nu. Det gör att barnen slipper bussas in till Flens kommuncentrum, och där riskera att utsättas för narkotikalangning och annat otyg.
  Vi tror att värdet av lokalskolorna är mycket större än vad den hittillsvarande majoriteten i kommunfullmäktige har antagit.
  Vi är även övertygade om att viljan till inflyttning och bosättning i vår kommun kommer att öka med god och närliggande kommunal service såsom skolor m.m.
  Vi tycker att i detta fallet skall man tänka långsiktigt för barnens bästa.
  Vi tror att barnens fostran till mycket stor del har fördel av en skola som inte ligger i centralorten. Och som inte har för stora elevvolymer.
  Att göra så för att minska lärarnas ev. restid mellan uppdragen i skolorna, och i stället låta den gå ut över barnen anser vi vara kontraproduktivt vad gäller skolresultaten samt skapar grogrund för b la missbruksproblem och onödig stress.
  I kommunfullmäktige
  reserverade vi oss mot nedläggnigen av skolor.