Kf protokoll 2013-12-12 | Sverigedemokraterna i Flen

Kf protokoll 2013-12-12

 

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-12

 

Hela protokollet finns på;  www.flen.se/ Start / Politik & påverkan / Kallelser och protokoll / År 2013

 

Yrkanden: Lägg ner högstadiet i Malmköping, Hälleforsnäs och Sparreholm, utred nedläggning i Mellösa. Följande personer talade för en nedläggning:

Kristina Jävergren (S),

Katarina Lagerstedt (M),

Roger Tiefensee (C),

Lotta Jonsson (C),

Inger Andersson (V),

Anna Jernemalm (KD),

Lars Falk (A2),

Ann-Charlotte Munter (S),

Robert Nordgren (MP),

Jan Andersson (FP),

Sirkka Mäenpää (M),

Daniel Danon (S),

Jan-Erik Larsson (S),

Monica Andersson (A2)

Annika Jennersjö (KD)

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är nedläggning av skolorna.

Således lägg ner högstadieskolorna

Lennart Hagelberg (A2), Lena Hagelberg (A2),  Sven Bager (SD) yrkar avslag på förslaget.

 

Sven Bager (SD) yrkar vidare att landsbygdskolor och högstadium på mindre orter ska värnas samt att en ny utredning om förskole- och skolstruktur skall utföras.

 

Jan-Erik Larsson (S) och Kristina Jävergren (S) yrkar avslag på Sven Bagers (SD) yrkande…………………………..

 

Vid ställd proposition på Sven Bagers (SD) förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår detsamma.

 

Reservationer Sven Bager (SD) och Bengt Nilsson (O) reserverar sig till förmån för Sven Bagers (SD) yrkande.

Alltså majoriteten lägger ner skolorna mot

Sverigedemokraternas vilja!