Skolorna! | Sverigedemokraterna i Flen

Skolorna!

Skolfrågan!

 

Barnen skall stå i centrum för varje beslut rörande skolan!

Sverigedemokraterna skall arbeta för att varje tätort som Bettna, Sparreholm, Mellösa, Malmköping och Hälleforsnäs har skolor på alla stadier som nu. Det gör att barnen slipper bussas in till Flens kommuncentrum, och där riskera att utsättas för narkotikalangning och annat otyg.
Vi tror att värdet av lokalskolorna är mycket större än vad den hittillsvarande majoriteten i kommunfullmäktige har antagit.
Vi är även övertygade om att viljan till inflyttning och bosättning i vår kommun kommer att öka med god och närliggande kommunal service såsom skolor m.m.
Vi tycker att i detta fallet skall man tänka långsiktigt för barnens bästa.
Vi tror att barnens fostran till mycket stor del har fördel av en skola som inte ligger i centralorten. Och som inte har för stora elevvolymer.
Att göra så för att minska lärarnas ev. restid mellan uppdragen i skolorna, och i stället låta den gå ut över barnen anser vi vara kontraproduktivt vad gäller skolresultaten samt skapar grogrund för b la missbruksproblem och onödig stress.
I kommunfullmäktige
reserverade vi oss mot nedläggnigen av skolor.